Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5091
Title: Beknot recht. Over medezeggenschapsrechten die niet verzilverd kunnen worden.
Authors: Jansen, Kees
Keywords: medezeggenschap
onderwijs
democratisering
Issue Date: 23-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek legt uit hoe in het basis- en voortgezet onderwijs de medezeggenschap is vorm gegeven, en met name welke inhoud de medezeggenschap heeft. Er wordt bekeken welke rechtsbeginselen aan medezeggenschap ten grondslag liggen. Klopt het dat medezeggenschap de democratisering in het onderwijs verder helpt? Wat is er waar van de stelling dat medezeggenschap het verantwoordelijkheidsbesef vergroot? Waarom zijn de lijsten van rechten zo opgesteld als ze nu in de wetten, welke ideeën hebben daarin meegespeeld? Ook wordt er een vergelijking gemaakt met de WOR en de WMCZ. De advies- en instemmingsrechten worden echter beperkt door allerlei oorzaken. Onderzocht wordt hoe dat kan en welke gevolgen dat heeft. De bijlagen geven handzame overzichten van alle bevoegdheden én beperkingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5091
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jansen.pdf535.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.