Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5092
Title: Het recht op alle stukken uit het strafdossier
Authors: Baali, F.
Keywords: processtukken
recht op informatie strafzaken
kennisneming
eerlijk proces
(proces)dossier
inzagerecht
Issue Date: 23-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek wordt het inzagerecht, dat sinds de invoering op 01 januari 2013 van de Wet Processtukken is gewijzigd, vergeleken met de criteria die worden gesteld door het EHRM in haar rechtspraak met betrekking tot artikel 6 lid 3 sub b EVRM. In dit artikel wordt het inzagerecht impliciet gelezen door het EHRM. Uit dit onderzoek volgt of het ‘nieuwe’ recht op kennisneming van processtukken voldoet aan deze ‘Europese criteria’. Er zal worden ingegaan op de Nederlandse regeling en de centrale positie hierin van de term ‘processtukken’. Zowel de oude als de nieuwe rechtspositie van de verdachte worden besproken. Verder zullen een aantal relevante Straatburgse zaken van het EHRM worden besproken. Tevens zullen de verschillende belangen van het inzagerecht en de daarbij horende afweging aan bod komen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5092
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
baali.pdf604.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.