Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5095
Title: De volkenrechtelijke status van de Republiek China (Taiwan): What's in a name?
Authors: Somers, Werner
Keywords: Republiek China (Taiwan)
territoriale titel
soevereiniteit
criteria voor statelijkheid
erkenning
wil tot statelijkheid
Issue Date: 23-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De hoofdvraag van de scriptie luidt: Wat is de volkenrechtelijke status van de Republiek China (Taiwan), d.w.z. van de entiteit die effectieve controle uitoefent over Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu? Na een schets van de historische context van de Taiwankwestie (hoofdstuk 1) wordt in hoofdstuk 2 nagegaan of de 'staat China' Taiwan en Penghu op een van de door het volkenrecht erkende ‘'wijzen van verkrijging' heeft herkregen na de cessie van Taiwan en Penghu aan Japan krachtens het Verdrag van Shimonoseki (1895). Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 onderzocht of de Republiek China (Taiwan) thans voldoet aan de klassieke volkenrechtelijke criteria voor statelijkheid (de zgn. Montevideocriteria en soevereiniteit). In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de twee belangrijkste bezwaren tegen de these van een aparte Taiwanese staat, nl. de bijna algemene niet-erkenning van de Republiek China (Taiwan) door derde staten enerzijds en de vermeende afwezigheid van de wil tot statelijkheid anderzijds. De conclusie van de scriptie (hoofdstuk 5) luidt dat er sinds de inwerkingtreding van het Vredesverdrag van San Francisco op 28 april 1952 naast de ‘staat China’, die sinds 1 oktober 1949 wordt voortgezet door de Volksrepubliek China, een 'staat Taiwan' bestaat die wordt belichaamd door de Republiek China en met als grondgebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5095
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
somers.pdf384.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.