Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5097
Title: Bepaalt de Intentie van Docenten in het HBO-onderwijs om een Interactief Whiteboard te Gebruiken?
Authors: Teunissen, Kristel
Keywords: Integrative Model of Behavior Prediction
interactief whiteboard
intentie
onderwijswetenschappen
Issue Date: 16-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Door de snelle verspreiding van internet heeft het gebruik van ICT in het onderwijs wijdverspreid zijn intrede gemaakt. Het bewijs dat gebruik van ICT in het onderwijs een positief effect heeft op het onderwijs groeit (Bakia, Shear, Toyama, Lasseter, & Department of Education, 2012; Collis & Moonen, 2001; Smyth, Houghton, Cooney, & Casey, 2012). Docenten maken echter niet altijd gebruik van de geboden ICT mogelijkheden (Harris & Hofer, 2011; Manfra & Hammond, 2008). Met het Integrative Model of Behavior Prediction (Fishbein, 2000) kunnen factoren ge├»dentificeerd worden die ten grondslag liggen aan de prestaties of de niet-uitvoering van een bepaald gedrag. Door contextgebonden factoren in kaart te brengen en de relatie met intentie en met houding, waargenomen sociale norm en eigen effectiviteit te onderzoeken kan beter zicht gekregen worden op dit gedrag. In deze studie is achterhaald welke factoren de intentie van docenten van de bachelor verpleegkunde bij Fontys Hogeschool Verpleegkunde om in het onderwijs gebruik te maken van een interactief whiteboard bepalen. Scholing in het gebruik, aanwezigheid van een collega die het voorbeeld geeft en bekend met het interactief whiteboard bleken de belangrijkste contextgebonden factoren te zijn met betrekking tot de intentie. Ook is onderzocht wat het verband is tussen deze contextgebonden factoren en de houding, waargenomen sociale norm en eigen effectiviteit, en wat het verband is tussen alle variabelen en de intentie. Het onderzoek is uitgevoerd onder 63 van de 74 docenten werkzaam bij de bachelor verpleegkunde. Alle docenten zijn benaderd om eigen ontworpen vragenlijst gebaseerd op het Integrative Model of Behavior Prediction (Fishbein, 2000) in te vullen. In de analyse is het verband onderzocht waarbij alle variabelen tegelijk aanwezig zijn. Geconcludeerd kan worden dat vooral waargenomen sociale norm belang is als het gaat om de intentie. Ook bekend met het interactief whiteboard blijkt een positief verband te hebben met de intentie. Alle overige verbanden bleken niet significant.
Description: Teunissen, K. (2013). Wat Bepaalt de Intentie van Docenten in het HBO-onderwijs om een Interactief Whiteboard te Gebruiken? September, 16, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5097
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWKTeunissen-16092013.pdf838.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.