Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5113
Title: De Invloed van Procedurele en Distributieve Rechtvaardigheidspercepties op het Verband tussen Werkkarakteristieken en Burnout in de Gezondheidszorg
Other Titles: The moderating role of procedural and distributive justice for the work characteristics – burnout relationship, in health care
Authors: Harskamp, Monique
Keywords: Job Demands-Resources
Burnout
Rechtvaardigheid
Issue Date: 9-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek is met behulp van het Job Demands and Resources-model (Demerouti, Nachreiner, Bakker & Schaufeli, 2001) de invloed van taakeisen en hulpbronnen op burnout bij verpleegkundigen onderzocht. Verwacht werd dat mentale belasting, emotionele belasting en werkdruk een positieve samenhang zou hebben met burnout. Autonomie, sociale steun van leidinggevenden en sociale steun van collega’s werden verwacht een negatieve samenhang te hebben met burnout. Daarnaast werd verondersteld dat procedurele en/of distributieve rechtvaardigheid een modererend effect zou hebben op de relatie tussen hulpbronnen, taakeisen en burnoutklachten bij verpleegkundigen. (N=204). De data werden verzameld door middel van online vragenlijsten via Thesis tools. Uit de resultaten van de hiërarchische regressie analyse bleken emotionele belasting, werkdruk, sociale steun leidinggevenden en sociale steun van collega’s een significante samenhang te laten zien met burnout. Er werden er geen modererende effecten aangetoond van procedurele en distributieve rechtvaardigheid op de relatie tussen taakeisen, hulpbronnen en burnout. Het onderzoek wordt afgesloten met aanbevelingen voor nader onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5113
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Harskamp_2013.pdf32.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.