Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5116
Title: De Relatie tussen Appreciative Inquiry en Bevlogenheid Verklaard vanuit de Psychologische Basisbehoeften
Authors: Verleysen, Bert
Keywords: Appreciative Inquiry
connecting
appreciation
bevlogenheid
psychologische basisbehoeften
Issue Date: 9-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Appreciative Inquiry (AI) is een vorm van actieonderzoek en blijkt overigens een succesvolle methode betreffende organisatieontwikkeling en verandering. Vertrekkend vanuit het beste in de organisatie wordt deze methode gebruikt om de organisatie te versterken door een gezamenlijke focus op de kernopdracht van de organisatie. Tot op de dag van vandaag is echter weinig onderzoek gepubliceerd over de effectiviteit van AI. Bovendien blijft de vraag of de implementatie van deze methodiek ook bijdraagt tot het welzijn van medewerkers. Wij beogen na te gaan welke invloed AI heeft op individuele medewerkers, met name op hun bevlogenheid. Wij onderzoeken hierbij tevens of een betere voldoening van de psychologische basisbehoeften bij een AI-traject een verklaring kan bieden voor de impact van AI op de bevlogenheid.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5116
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Verleysen_2013.pdf29.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.