Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5119
Title: RookVrijHart Onderzoek: Samenhang Zelfrapportage Rookgedrag en Biochemische Validatie en Effecten Interventie op Biomedische Uitkomstmaten
Other Titles: Smoking Cessation Intervention Research: Coherence Between Self-Report and Biochemical Validation and Effects of Intervention on Biomedical Outcomes
Authors: Gerritsen, Mariëlle
Keywords: stoppen met roken
rookstatus
zelfrapportage van rookgedrag
classificatie
Issue Date: 9-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het onderzoek is onderdeel van een studie naar de effectiviteit van een stoppen-met-roken interventie voor hartpatiënten. Hierbij werd onderzocht in hoeverre zelfrapportage van niet-roken werd bevestigd door cotinine (in speeksel) validatie. Uit de literatuur blijkt namelijk dat zelfrapportage bij hoog-risico populaties vaak onbetrouwbaar is. Tevens is er het vraagstuk van classificatie van rookstatus en welke criteria daarbij gehanteerd worden. In dit onderzoek werden de uitkomstmaten van roken van de interventies volgens drie scenario’s vergeleken. De inclusiecriteria van de scenario’s (naïef, optimistisch en pessimistisch) verschilden op basis van zelfrapportage en biomedische validering, waarbij het pessimistisch scenario het meest conservatief was en naïef het meest liberaal. Het onderzoek richt zich ten eerste op de betrouwbaarheid van zelfrapportage van het rookgedrag in een populatie van hartpatiënten en ten tweede op de invloed van stoppen met roken op zorggebruik (bijvoorbeeld ziekenhuisopname) en biomedische maten zoals bloeddruk.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5119
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Gerritsen_2013.pdf73.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.