Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5125
Title: Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf- en werkende moeders met partner en jonge kinderen
Other Titles: Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children
Authors: Manning, Gerda
Keywords: stress
stressreactiviteit
Experience Sampling Methode
werkende moeders
thuisblijfmoeders
Issue Date: 10-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek staat stress bij hoog opgeleide moeders centraal. De overheid in Nederland stimuleert vrouwen om aaneengesloten te blijven werken tijdens hun hele werkzame leven. Daarnaast wil de overheid ook de kosten van de gezondheidszorg verlagen. Stressgerelateerde klachten nemen een groot deel in van de kosten van de gezondheidszorg in beslag. Na de geboorte van hun eerste kind moeten vrouwen de keuze maken al dan niet terug te keren naar de werkvloer. Onderzoek naar de relatie tussen de arbeidsdeelname van moeders en de door hen ervaren stress en stressreactiviteit is dus maatschappelijk relevant. Dit onderzoek gaat in op de verschillen in stress en stressreactiviteit bij werkende en thuisblijvende moeders. Er hebben 13 werkende en 13 thuisblijvende moeders meegedaan tussen de 30 en 47 jaar, allen met een opleiding op Hbo-niveau of hoger. De moeders zijn geworven in het sociaal netwerk van de onderzoekster. Het aantal werkuren van de deelnemende werkende moeders ligt tussen de 12 en de 50 uur. Alle moeders hebben een partner en kinderen onder de 12 jaar. Er is onderzoek gedaan door middel van de Experience Sampling Methode, een gestructureerde dagboekmethode, waarbij ervaren stress (in de contexten activiteit, sociaal en event) en negatief affect gedurende zeven dagen tien keer per dag gemeten werd. Het design van het onderzoek is cross-sectioneel. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek liggen in het feit dat de werkende moeders die hebben deelgenomen aan het onderzoek meer activiteit- en sociaal gerelateerde stress rapporteren dan de thuisblijvende moeders. Daarnaast is bij de werkende moeders de stressreactiviteit bij de activiteit,- en de event gerelateerde stress sterker dan bij de thuisblijvende moeders. De deelnemende thuisblijvende moeders rapporteren in geen enkele context de meeste stress en een minder sterke of gelijke relatie tussen stress en negatief affect. Gezien de risico's van stress op de lichamelijke en geestelijke gezondheid wordt vervolgonderzoek naar de oorzaken van de stressbeleving bij werkende moeders aanbevolen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5125
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Manning_2013.pdf33.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.