Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5126
Title: Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam Zuidoost om zich bij de Soa-polikliniek van de GGD Amsterdam te laten Testen op Soa’s en Hiv
Other Titles: A Qualitative Research on the Motives and Barriers of Ethnic Minorities from Amsterdam Zuidoost to test on HIV and STI at the Public Health Service in Amsterdam
Authors: Martens, Marjolein
Keywords: soa-polikliniek
toegang tot zorg
etnische minderheden
testbarrières
inloopbeleid
Issue Date: 10-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Sinds het inloopbeleid van de soa-polikliniek van de GGD te Amsterdam gewijzigd werd in een beleid met voornamelijk afspraken in 2007, daalde het aantal bezoekers uit Amsterdam Zuidoost behorend tot een etnische minderheid. Doel van dit kwalitatieve onderzoek was om te achterhalen welke barrières ongedocumenteerden en soa-poli bezoekers ervaren in de toegankelijkheid van de soa-poli en wat de motieven zijn van ongedocumenteerden en soa-poli bezoekers om zich wel te laten testen op soa’s en hiv. Door middel van diepte interviews werden soa-poli bezoekers (n=12) en ongedocumenteerden (n=12) uit Amsterdam Zuidoost gevraagd naar hun kennis van, mening over en ervaringen met soa’s, hiv, testen en de soa-poli. De belangrijkste barrières m.b.t toegankelijkheid van de soa-poli zijn: afstand tot Amsterdam Zuidoost, beperkte kennis, stigma, negatieve attitude en taboe m.b.t. hiv, soa en testen en het niet bekend willen maken van soa- en hivstatus en testgedrag. De belangrijkste motieven om bij de soa-poli te testen zijn: zekerheid willen over de gezondheid en kennis hebben over behandelingsmogelijkheden. De soa-poli kan de toegankelijkheid verbeteren door het bestaan en de voordelen te promoten, kennis te vergroten over soa en hiv, het inloopbeleid uit te breiden en een dependance te openen in Amsterdam Zuidoost.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5126
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Martens_2013.pdf33.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.