Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5127
Title: Kwaliteit van Zorg op de Intensive Care vanuit het Perspectief van Naasten
Other Titles: Quality of Care in the Intensive Care Unit from the Perspective of Relatives
Authors: Mol, Margo van
Keywords: Consumer Quality Index
Kwaliteit van zorg
Tevredenheid
Beoordelingsschalen
Intensive Care
Familiebegeleiding
Issue Date: 10-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Volgens de kwaliteitsindicatoren van de Nederlandse Vereniging Intensive Care moet elke Intensive Care(IC)-afdeling de tevredenheid van naasten registreren. Er is momenteel echter onvoldoende inzicht in de kwaliteit van de zorg die ziekenhuizen bieden aan naasten op de IC-afdeling omdat er geen valide en betrouwbaar meetinstrument in Nederland voorhanden is. Deze studie beschrijft de ontwikkeling en validering van de Consumer Quality Index ‘Intensive Care Unit-Relatives’, (CQI ‘R-ICU’) om de tevredenheid van naasten betrouwbaar te meten en verbeterpunten in de zorg evidence-based te identificeren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5127
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Mol_2013.pdf116.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.