Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5132
Title: De Invloed van een Autoritatieve Opvoedstijl op Risicogedrag en de Mediërende Rol van de Hechtingsrelatie bij Adolescenten met een Autismespectrumstoornis en een Licht Verstandelijke Beperking
Other Titles: The Influence of an Authoritative Parenting Style on Risk Behaviour and the Mediating Role of the Attachment Relationship to Adolescents with Autism Spectrum Disorder and Mild Intellectual Disability
Authors: Mourik, Linda van
Keywords: adolescent
autism spectrum disorder
mild intellectual disability
parenting style
risk behaviour
attachment
Issue Date: 17-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De adolescent met een autismespectrumstoornis (ASS) en een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft een ‘dubbele’ beperking, waarbij er een groter risico is op het ontstaan van internaliserend en externaliserend probleemgedrag. De adolescentiefase kan de kwetsbaarheid vergroten. Dit vraagt van de opvoeder een goede afstemming aan de specifieke opvoedingseisen van het kind. Uit diverse onderzoeken bij adolescenten zonder beperkingen blijkt dat deze afstemming wordt gekregen door een juiste mate van controle en ondersteuning, kenmerkend voor een autoritatieve opvoedstijl, waardoor risicogedrag voorkomen kan worden en er een veilige hechtingsrelatie opgebouwd kan worden tussen opvoeder en kind. De hechtingsrelatie blijkt een verklarende rol te hebben in deze relatie. Het doel van het huidige onderzoek is om te achterhalen of dit verklarende effect van de hechtingsrelatie ook geldt in de opvoeding bij de adolescent met een ASS en een LVB.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5132
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Mourik_van_2013.pdf18.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.