Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5136
Title: De Relatie tussen Voorlichting over Leerlingen met een Speciale Onderwijsbehoefte en de Attitude en Self-efficacy van Docenten in het Voortgezet Onderwijs
Other Titles: The Relation between Information about Pupils with Special Educational Needs and the Attitude and Self-efficacy of Teachers in Secondary Schools
Authors: Wit , Jan de
Keywords: passend onderwijs
ASE-model
attitude
self-efficacy
gedragsintentie
voorlichting
Issue Date: 17-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De invoering van Passend Onderwijs krijgt veel aandacht van de media, politiek en onderwijsinstellingen. Leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte worden vanaf 2014 opgenomen in het reguliere onderwijs. De politiek leek er klaar voor, maar het werkveld niet. Docenten, ouders, deskundigen, onderwijsinstellingen en zelfs de ministeriële Evaluatie Commissie Passend Onderwijs klagen dat er alleen over, maar niet met docenten gesproken wordt. Het ASE-gedragsveranderingsmodel geeft aan welke determinanten belangrijk zijn bij het invoeringsproces van Passend Onderwijs: attitude, self-efficacy, gedragsintentie. In het kader van dit onderzoek is ‘positief gewaardeerde voorlichting’ toegevoegd. Sociale invloed is –vanwege de volgens de theorie beperkte invloed van voorlichting – niet als determinant opgenomen. Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe docenten zijn voorbereid op de invoering van Passend Onderwijs door te bepalen hoe zij scoren op de determinanten uit het gedragsveranderingsmodel en hoe deze determinanten zijn beïnvloed door een voorlichtingscursus over zorgleerlingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5136
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Wit_de_2013.pdf20.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.