Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5137
Title: Invloed van Zelfwaardering en Controle op Affectieve Stressreactiviteit
Other Titles: Impact of Self-Esteem and Stressor Controllability on Affective Stress Reactivity
Authors: Akkerman - van der Werf, Cornelia
Keywords: gebeurtenisgerelateerde stress
negatief affect
affectieve stressreactiviteit
zelfwaardering
controlemogelijkheden
Experience Sample Method (ESM)
Issue Date: 17-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dagelijkse stress heeft een grote invloed op de stemming. Er zijn aanwijzingen dat een hoge zelfwaardering en veel controlemogelijkheden een bufferende werking hebben in het copingproces. Tevens zijn er aanwijzingen dat de behoefte aan controle minder groot is bij mensen met een hoge zelfwaardering. Door middel van dit onderzoek is gepoogd om in het kader van het model ‘Coping in context’ meer zicht te krijgen op de invloed van zelfwaardering en controle op de affectieve stressreactiviteit van gezonde vrouwen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5137
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Akkerman_2013.pdf17.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.