Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5138
Title: De modererende Invloed van ADHD, Dyslexie en Autisme op de Schoolvorderingen van Leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs (SBO)
Other Titles: The moderating Influence of ADHD, Dyslexia and Autism on School Achievements of Pupils in Schools for Children with Special Needs
Authors: Brugemann, Anita
Keywords: ADHD
dyslexia
autism
school achievement
self-efficacy
school motivation
perseverance
Issue Date: 17-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er is nog weinig tot niets bekend over welke factoren een rol spelen bij schoolvorderingen van kinderen in het Speciaal basisonderwijs (SBO). Daardoor is het onduidelijk hoe zwaar verzamelde gegevens over bijvoorbeeld ADHD of autisme meetellen bij het bepalen van het ontwikkelingsperspectief (de eindtermen) voor de leerlingen binnen deze vorm van onderwijs (Clijsen, Pietersen, & Spaans, 2009). Doel van dit onderzoek was na te gaan welke verbanden er bestaan tussen schoolmotivatie, IQ, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen enerzijds en schoolvorderingen anderzijds bij leerlingen in het SBO. Ook werd nagegaan wat de invloed hierbij is van ADHD, Dyslexie en Autisme omdat deze stoornissen nadelig kunnen zijn voor de schoolvorderingen. Daarbij werd tevens een onderscheid gemaakt tussen kinderen die hoog en kinderen die laag scoren op sociale wenselijkheid (SW), omdat een hoge score op SW van invloed kan zijn op de scores op schoolmotivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5138
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Brugemann_2013.pdf32.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.