Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5139
Title: Prevalentie van Subklinische Psychotische Symptomen en de Associatie Met Stress en Sekse bij Noorse Psychologie Studenten
Other Titles: Prevalence of Subclinical Psychotic Symptoms and the Association of Stress and Gender Among Norwegian Psychology Students
Authors: Busch, A.N.M.
Keywords: Subklinische psychotische Symptomen
stress
Noorse Psychologie Studenten
Issue Date: 17-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er zijn steeds vaker aanwijzingen dat subklinische psychotische symptomen voorkomen in de algehele populatie. Hierdoor is er in het afgelopen decennium steeds meer ondersteuning voor de continuumtheorie. Volgens de stress-kwetsbaarheidstheorie is er bij het ontstaan van psychotische symptomen een interactie tussen persoon, omgeving en (belangrijke) stressvolle gebeurtenissen. Verwacht wordt dat vrouwen meer last zullen hebben van positieve en depressieve subklinische psychotische symptomen dan mannen en dat mannen meer last zullen hebben van negatieve subklinische psychotische symptomen. Ook wordt verwacht dat het verband tussen stress en subklinische positieve symptomen en tussen stress en subklinische depressieve symptomen voor vrouwen groter is dan voor mannen en dat het verband tussen stress en negatieve subklinische symptomen voor mannen groter is dan voor vrouwen. Dit onderzoek wil het vóórkomen en de ernst van de depressieve, positieve en negatieve subklinische psychotische symptomen meten bij psychologie studenten in Noorwegen. Daarnaast wil het zicht krijgen in de relatie tussen subklinische psychotische symptomen en stress en tussen subklinische psychotische symptomen en sekse. Aan de hand hiervan kunnen passende interventies worden ontwikkeld.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5139
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Busch_2013.pdf26.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.