Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5140
Title: Mentaal Weerbaar Blauw. De Invloed van Stereotypen over Etnische Minderheden, Cynisme en Negatieve Emoties op Mentale Weerbaarheid van Politieagenten
Other Titles: The Effect of Stereotypes of Ethnic Minorities, Cynicism and Negative Emotions on Resilience of Police Officers
Authors: Geijsen, Koen
Keywords: positieve stereotypen
etnische minderheden
cynisme
negatieve emoties
mentale weerbaarheid
mentale veerkracht
resilience
Issue Date: 17-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek is verricht in het kader van het project professionele weerbaarheid bij de Nederlandse politie. Er is gekeken naar de invloed van positieve stereotypen over etnische minderheden op de mentale weerbaarheid van politieagenten. Verwacht werd dat cynisme en negatieve emoties daarbij mediërende rollen zouden spelen. Daarnaast zijn enkele factoren onderzocht die positieve stereotypen over etnische minderheden kunnen beïnvloeden. Het doel van het onderzoek was om bij te dragen aan de kennis die nodig is ter versterking van de mentale weerbaarheid van politieagenten. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen bijvoorbeeld trainingen en onderwijs worden ontwikkeld en verbeterd, of kan er gericht vervolgonderzoek worden gedaan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5140
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Geijsen_2013.pdf89.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.