Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5141
Title: De Relatie tussen Coping en Opvoedingsstijl van Ouders en het Pestgedrag van Basisschoolleerlingen
Other Titles: The Relationship between Parenting Style and Coping of parents and bullying of Elementary Students
Authors: Ginkel, Fabine van
Keywords: Coping
Opvoedingsstijl
Pestgedrag
Basisschoolleerlingen
Issue Date: 17-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek is nagegaan of er een verband is tussen de opvoedstijlen en de copingstijlen van ouders en het pesten of gepest worden van de kinderen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 192 ouder/ kindparen, waarvan de kinderen een leeftijd tussen de 8 en 13 jaar hebben. De kinderen hebben de Amsterdamse Pestvragenlijst van Van der Wal en Uitenbroek (2001) en de 'opvoedstijl' vragenlijst van Den Exter-Blokland, Engels en Finkenauer, (2001) ingevuld. De ouders hebben de Utrechtse Copinglijst van Schreurs en van de Willige (1988) ingevuld. Voorspeld werd dat kinderen van ouders met een autoritatieve opvoeding het minst worden gepest en het minst pesten en kinderen van ouders met een autoritaire opvoeding het meest worden gepest en het meest pesten. Deze hypothese blijkt niet te worden bevestigd, met uitzondering van de bevinding dat kinderen van autoritatieve ouders inderdaad het minst pesten. Eén van de redenen voor deze onverwachte resultaten is mogelijk dat er in dit onderzoek een hoge gemiddelde score is gevonden op de schalen 'responsiviteit' en 'veeleisendheid', waardoor kinderen met een relatief hoge score op deze schalen in een opvoedstijl zijn ingedeeld die gekenmerkt wordt door weinig responsiviteit en/of weinig striktheid. Ook is in dit onderzoek de vraag gesteld of er een relatie is tussen de copingstrategieën van ouders en pesten en gepest worden van kinderen, en tussen de opvoedstijl die gebruikt wordt en de mate waarin de verschillende copingstijlen gebruikt worden. Deze relaties zijn niet gevonden. Wel is er een relatie gevonden tussen gepest worden en de leeftijd van het kind: Hoe jonger het kind is, hoe vaker het gepest wordt. Ook blijkt de woonsituatie van het kind van belang te zijn: Kinderen die bij beide ouders wonen, pesten minder vaak andere kinderen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5141
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Ginkel_van_2013.pdf68.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.