Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5142
Title: De Effectiviteit van Groepstraining op Assertiviteit en de Invloed van Comorbiditeit
Other Titles: The Effectivity of Group Training on Assertiveness and the Influence of Comorbidity
Authors: Holemans, Annick
Keywords: comorbiditeit
assertiviteit
cognitieve gedragstherapie
groepstraining
Issue Date: 17-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het onderwerp van deze scriptie is een kwantitatief onderzoek naar de effecten van het Assertiviteitstrainingsprogramma in het CGG Andante in België. Het betreft een niet-gerandomiseerd pre-post design. Bij 103 deelnemers werd de mate van assertiviteit gemeten voor en na de training. De resultaten werden vergeleken met een controlegroep van 26 mensen die de training niet volgden. In een subgroep van 20 deelnemers werd het lange termijn effect gemeten. De doelstelling van het onderzoek was de effectiviteit van het programma te toetsen en na te gaan of de aanwezigheid van comorbide stoornissen de behandeluitkomst negatief beïnvloedt. Uit de analyses blijkt dat de training effectief is voor het verhogen van assertiviteit op korte en lange termijn en dat comorbiditeit dit effect niet modereert. Deelnemers met comorbide problematiek hebben evenveel baat bij de training dan deelnemers zonder bijkomende stoornissen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5142
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Holemans_2013.pdf32.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.