Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5151
Title: De Relatie tussen Intimiteit en Seksualiteit en de Modererende Rol van Sekse en Relatietevredenheid
Other Titles: The Relationship between Intimacy and Sexuality and the Moderating Role of Gender and Relationship Satisfaction
Authors: Jansen-Breukelman, Anita
Keywords: seksualiteit
intimiteit
relatietevredenheid
sampling methode (ESM)
sekse
Issue Date: 24-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Tot op heden is weinig empirisch onderzoek verricht naar het causale verband tussen intimiteit en seksualiteit in het dagelijks leven binnen een partnerrelatie. De verbanden tussen intimiteit, seksualiteit en relatiekwaliteiten zijn eerder onderzocht op persoonsniveau met behulp van observationele, cross-sectionele onderzoeksdesigns. Het is onduidelijk of intimiteit een oorzaak dan wel gevolg is van seksuele activiteit. Het doel van dit onderzoek is het verduidelijken van de samenhang van aspecten van intimiteit en seksualiteit binnen een langdurende relatie en de modererende rol hierbij van sekse en relatietevredenheid.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5151
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Jansen_2013.pdf38.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.