Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5152
Title: De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Sympto-men en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering
Other Titles: The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influ-ence of Control and Self-Esteem
Authors: Leegstra, H.G.
Keywords: depressieve symptomen
algemene Nederlandse bevolking
dagelijkse stress
controle
zelfwaardering
ESM
Issue Date: 24-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Depressie is een omvangrijk probleem. Het ontstaan van depressieve symptomen wordt al lang in verband gebracht met stress. Het cognitieve kwetsbaarheid-stress model geeft een verklaring voor het ontstaan van depressieve symptomen. Volgens de auteurs van dit model ontstaat depressie als mensen met een cognitieve kwetsbaarheid negatieve gebeurtenissen meemaken. Uit later onderzoek bleek dat dagelijkse stress een grote invloed heeft op het ontstaan van depressieve symptomen. Volgens het cognitieve kwetsbaarheid-stress model is het ontwikkelen van depressieve symptomen ook afhankelijk van persoonsgebonden factoren, in deze studie controle en zelfwaardering. Het doel van dit onderzoek is om nader inzicht te verkrijgen in het verband tussen dagelijkse stress en depressieve symptomen (laag positief affect en hoog negatief affect), zo-als gemeten binnen de algemene Nederlandse bevolking. Specifiek wordt gekeken naar de invloed van controle en zelfwaardering op het verband tussen dagelijkse stress en depressieve symptomen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5152
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Leegstra_2013.pdf16.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.