Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5154
Title: De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid
Other Titles: The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality
Authors: Nierich, Arlette
Keywords: emotioneel eten
dagelijkse stress
persoonlijkheid
neuroticisme
extraversie
consciëntieusheid
Issue Date: 24-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In Nederland zijn jaarlijks circa 7000 sterfgevallen te wijten aan overgewicht (RIVM, 2008). Het ontstaan van overgewicht wordt veroorzaakt door een toegenomen gebrek aan beweging en veranderingen in de eetpatronen. Er zijn personen die structureel te veel eten maar er zijn ook personen die meer gaan eten omdat er psychologische factoren aan ten grondslag liggen. Emoties kunnen bijvoorbeeld een rol spelen: er zijn mensen die meer gaan eten bij het ervaren van negatieve emoties en zij lopen een groter risico op het ontwikkelen van overgewicht (van Strien, 2004). Het doel van dit onderzoek is na te gaan of er een relatie is tussen dagelijkse stress en emotioneel eten, en of persoonlijkheid, gemeten aan de hand van de domeinschalen neuroticisme, extraversie en consciëntieusheid, een rol speelt in deze relatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5154
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Nierich_2013.pdf15.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.