Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5155
Title: Coping en depressieve klachten bij adolescenten met hechtingsproblemen in een residentiële setting
Other Titles: Coping and depressive symptoms in adolescents with attachment problems in a residential setting
Authors: Schulte, Anita
Keywords: hechtingsproblemen
adolescenten
emotiegerichte coping
probleemgerichte coping
depressieve klachten
Issue Date: 24-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uit onderzoek blijkt dat jongeren die worden opgenomen in een residentiële setting vaak hechtingsproblemen hebben. Opname in een residentiële setting kan dan ook als zeer stressvol worden ervaren wat weer kan leiden tot ontwikkeling van internaliserend probleem gedrag. De manier waarop de jongere met problemen en stressvolle gebeurtenissen omgaat wordt coping genoemd en kan bepalend zijn voor de ontwikkeling van depressieve klachten. In dit onderzoek werd nagegaan of er een relatie is tussen ‘coping’ (probleemgerichte en emotiegerichte coping ) en depressie voor adolescenten met hechtingsproblemen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5155
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Schulte_2013.pdf28.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.