Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5157
Title: Het Metageheugen als Mediator van Leeftijdsgerelateerde Achteruitgang in het Geheugen bij Ouderen
Other Titles: Metamemory as a Mediator of Age-related Decrease of the Memory in Elderly
Authors: Parker - Tulp, Danielle
Keywords: metageheugen
geheugenprestatie
ouderen
Issue Date: 24-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek is onderzocht welk effect het metageheugen heeft op de leeftijdsgerelateerde achteruitgang van de geheugenprestatie bij ouderen. Daarnaast is onderzocht of de onderdelen geheugeneigeneffectiviteit en geheugenangst een effect heeft op deze relatie. Er is gebruik gemaakt van secundaire data van een onderzoek naar het geheugen. De data bestond uit de Metememory in Adulthood Questionnaire (MIA) en de 15 Woordenleertest (15WLT). Uit de correlatiematrix is naar verwachting gebleken dat er significant verband is tussen leeftijd en de geheugenprestatie bij ouderen. Daarnaast is gebleken dat het metageheugen, de geheugeneigeneffectiviteit en geheugenangst significant correleert met zowel leeftijd als de geheugenprestatie. Uit de hiĆ«rarchische regressieanalyse zijn in tegenstelling tot de verwachting geen mediatie-effecten gevonden op de leeftijd-geheugenprestatie relatie. In de discussie wordt hier een mogelijke verklaring voor gegeven. Ook wordt er in de discussie kritisch gekeken naar het huidige onderzoek en worden er aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5157
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Tulp_2013.pdf33.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.