Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5160
Title: Invloed van Coping en Ziektepercepties op Depressie- en Angstsymptomen bij Voormalige Borstkankerpatiënten
Other Titles: Influence of Coping and Illness Perceptions on Depression and Anxiety Symptoms among Former Breast Cancer Patients
Authors: Verschueren, Nathalie
Keywords: borstkankerpatiënten
copingstijl
ziektepercepties
angst en depressie
Issue Date: 24-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het huidige onderzoek gaat na of er een verband bestaat tussen de copingstijlen en ziektepercepties van voormalige borstkankerpatiënten en angst- en depressiesymptomen. Ook de mediërende rol van coping op de relatie tussen ziektepercepties en angst- en depressiesymptomen, op basis van het Common Sense model werd onderzocht. In totaal 464 respondenten vulden 3 weken tot 6 maanden na behandeling een schriftelijke vragenlijst in waarin onder andere de ziektepercepties, copingstijlen en angst- en depressiesymptomen werden gemeten. Er werd bij de patiënten een gemiddelde score voor angst gemeten vergeleken met voormalige borstkankerpatiënten en een lage score voor depressie, de scores zijn wel hoger dan in een “normale” populatie. Er werd een significant verschil gevonden tussen de copingstijl en angst- en depressiesymptomen: taakgerichte coping hangt negatief samen met angst en depressie, emotiegerichte coping hangt er positief mee samen. Negatieve ziektepercepties gaan samen met meer angst- en depressiesymptomen, positieve ziektepercepties met minder angst- en depressiesymptomen. Er is beperkte partiële mediatie van coping tussen de onafhankelijke variabele, ziektepercepties en de afhankelijke variabelen, angst- en depressiesymptomen. De resultaten van het onderzoek ondersteunen deels het Common Sense Model: coping functioneert slechts als partiële mediator op de relatie tussen ziektepercepties en angst- en depressiesymptomen. De resultaten van de studie kunnen gebruikt worden voor het ontwerpen van interventies ter verbetering van de mentale gezondheid van voormalige borstkankerpatiënten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5160
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Verschueren_2013.pdf30.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.