Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5202
Title: ELENA pilot: Ook buiten de klas kennismaken met de taal van je 'buren'!
Authors: Rusman, Ellen
Ternier, Stefaan
Keywords: ELENA project
(early foreign) language learning
mobile learning
informal learning
Issue Date: 31-Oct-2013
Abstract: Het ELENA-project richt zich op kinderen van 4 tot 8 jaar in de Euregio. Het project gaat verder dan taalonderwijs in de klas en wil de kinderen ook buiten de klas laten kennismaken met de taal van de buren. Ouders en grootouders worden betrokken bij de eerste kennismaking van hun (klein)kind met een vreemde taal. Binnen het project wordt onder andere online lesmateriaal ontwikkeld en gekeken naar de mogelijkheden van de mobiele telefoon voor taalsensibilisering buiten de klas. Uiteindelijke doel van de pilot met de mobiele telefoon is om jonge kinderen (6-8 jaar) op een uitdagende en verkennende wijze vertrouwd te maken met talen die in de relatief naaste omgeving gebruikt worden.
Description: Rusman, E., & Ternier, S. (2013, 27 september). ELENA pilot: Ook buiten de klas kennis maken met de taal van je 'buren'! Presentatie (op uitnodiging) op de Europese Dag van de Talen (EDT), georganiseerd door EPOS en platform EDT, Vlaams Parlement, Brussel. Zie ook: http://www.ond.vlaanderen.be/edt/default.htm en: http://www.ond.vlaanderen.be/edt/presentaties.htm
URI: http://hdl.handle.net/1820/5202
Appears in Collections:2. LN: Presentations
2. LMedia: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELENA project_pilot_presentatie_Europese dag van de talen.pdf770.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.