Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5203
Title: Beoordeling van context aware business architecturen: een verslag van de ontwikkeling en toetsing van een generieke referentiearchitectuur waarmee een op SOA gebaseerde context aware business architectuur kan worden beoordeeld
Authors: Kersten, Roel
Keywords: Context aware
mobile devices
enterprise architecture
TOGAF
ArchiMate
Issue Date: 5-Nov-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Context aware services zijn steeds beter in staat om gebruikers van mobile devices te voorzien van gepersonaliseerde informatie die is afgestemd op een specifieke situatie waarin een gebruiker zich bevindt. Om op een succesvolle manier context aware systemen te kunnen exploiteren, is het voor een organisatie van groot belang dat dit type systeem onder architectuur wordt ontwikkeld en contextuele informate op basis van op SOA gerelateerde architectuurprincipes zoveel mogelijk is geïntegreerd met interne bedrijfsprocessen. Met het oog op het belang van de ontwikkelingen op het gebied van context awareness voor maatschappij en dienstverlenende organisaties, is het opvallend dat er op dit moment geen generiek referentiemodel beschikbaar is waarmee een op SOA gebaseerde business architectuur voor een context aware systeem beoordeeld kan worden. Dit onderzoek heeft tot doel te komen tot een referentiearchitectuur waarmee een op SOA gebaseerde business architectuur voor een context aware systeem beoordeeld kan worden door het beantwoorden van de vraag: 'Waaruit bestaat een referentiearchitectuur waarmee een op SOA gebaseerde business architectuur voor context aware systeem op compleetheid en juistheid kan worden beoordeeld?' Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is tijdens het literatuuronderzoek kennis verzameld over relevante concepten, architectuurprincipes en kwaliteitsaspecten met betrekking tot context aware architecturen en service-oriëntatie. Deze kennis is geoperationaliseerd in de vorm van een referentiemodel dat gevalideerd en empirisch getoetst is. Op basis van de analyseresultaten van de empirische toetsing zijn conclusies geformuleerd die hebben geresulteerd in een definitieve referentiearchitectuur.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5203
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.