Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5251
Title: Werken met Studienet. Workshop BKO A-0211B
Authors: Wagemans, Leo
Stijnen, Louise
Pannekeet, Kees
Keywords: Studienet
Centrale ELO
Blackboard
Moodle
OpenU
Issue Date: 28-Nov-2013
Abstract: Het onderdeel ‘Werken met Studienet’ is een eerste kennismaking met de elektronische leeromgeving Studienet van de Open Universiteit. Een kennismaking die vooral als doel heeft de (on-) mogelijkheden van de beschikbare voorzieningen te verkennen. De nadruk zal dus meer op de ‘knoppen’ liggen dan op de didactiek, hoewel het laatste zeker niet uit beeld zal verdwijnen. Het onderdeel ‘Werken met Studienet’ legt zo de basis voor de andere onderdelen van de Basiskwalificatie Onderwijs. In de workshop krijgen de deelnemers inzicht in Studienet en de verschillende systemen en applicaties die deel uitmaken van Studienet. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de structuur van cursussen in Studienet en wordt er geoefend met het vullen van verschillende cursusonderdelen. Ook leren deelnemers hoe ze een Portfolio kunnen maken en gebruiken. Aansluitend op de workshop maken de deelnemers een aantal huiswerkopdrachten. Deze opdrachten hebben betrekking op het werken met het zgn. content system en het uitwerken van een aantal cursusonderdelen: een inleiding, twee studietaken en een afronding. In de laatste studietaak gaan deelnemers na welke mogelijkheden er zijn voor communicatie, feedback en toetsen. Ook raken ze vertrouwd met cursusrapporten en prestatieoverzichten.
Description: Wagemans, L., Stijnen, L., & Pannekeet, K. (2013, 7 maart). Werken met Studienet. Workshop BKO A-0211B. Heerlen, The Netherlands: Open Universiteit, Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO).
URI: http://hdl.handle.net/1820/5251
Appears in Collections:2. IPO Presentations and Workshops
2. LC: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Werken met Studienet. Workshop BKO A-0211B (2013-03-07).pdf284.92 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons