Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5275
Title: Eigenschappen van prestatie-indicatoren: theorie en praktijk - Met voorbeelden van het gebruik van prestatie-indicatoren in een ziekenhuis
Authors: Dirken, Louk
Keywords: prestatie-indicator
meetsysteem
ict gezondheidszorg
Issue Date: 12-Dec-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Ziekenhuizen krijgen evenals veel andere organisaties te maken met allerlei ontwikkelingen die de realisatie van de doelstellingen continu beïnvloeden. Om de geschetste veranderingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd de doelstellingen te kunnen blijven realiseren, gebruiken ziekenhuizen prestatie-indicatoren. Op eigen wijze worden globale doelen, onder andere gesteld door externe partijen, verfijnd naar interne doelstellingen, en interne prestatie-indicatoren worden gedefinieerd gerelateerd aan de bedrijfsprocessen. Aangezien er géén standaardmethodiek is voor het bepalen van prestatie-indicatoren, is in dit onderzoek gekeken naar: 1) de definities van een prestatie-indicator, 2) de literatuur om te bepalen wat de theoretische eigenschappen zijn van de individuele prestatie-indicatoren, alsook de context (in sterk abstracte vorm) waarin de indicatoren hun betekenis krijgen, 3) het praktisch gebruik van prestatie-indicatoren in een ziekenhuis.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5275
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20131210_Dirken.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.