Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5276
Title: Informatiearchitectuur bij middelgrote organisaties
Authors: Honhoff, Ronald
Keywords: informatiearchitectuur
architectuurraamwerken
middelgrote organisaties
enterprise architectuur
casestudie
Issue Date: 12-Dec-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Raamwerken voor informatiearchitectuur worden door middelgrote organisaties minder toegepast dan door grote organisaties. Om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken hiervan, is onderzoek uitgevoerd met als centrale vraag: Welke elementen van standaardraamwerken voor informatiearchitectuur kunnen binnen middelgrote organisaties worden toegepast? Middelgrote organisaties zijn organisaties met 50 tot 250 medewerkers. In de literatuurstudie zijn onderscheidende kenmerken van middelgrote organisaties verzameld, zijn verschillende raamwerken voor informatiearchitectuur bestudeerd en is bepaald hoe de toepasbaarheid van elementen beoordeeld kan worden. Aan de hand van twee geselecteerde voorbeeldraamwerken, DYA en Scorpio, is een empirisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van een meervoudige casestudie bij drie middelgrote belangenorganisaties. Op basis van de onderzoeksresultaten is een aantal conclusies getrokken, waaruit blijkt dat verschillende elementen van een architectuurraamwerk goed zijn toe te passen binnen middelgrote organisaties, maar dat extra maatregelen nodig zijn om het daadwerkelijk gebruik van de raamwerken bij middelgrote organisaties te vergroten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5276
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20131210_Honhoff.pdf4.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.