Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5284
Title: Proportionele aansprakelijkheid bij beroepsziekten
Authors: Verbeemen, Monique
Keywords: art. 7:658
aansprakelijkheid
beroepsziekte
proportionele aansprakelijkheid
omkeringsregel
causaliteit
Issue Date: 14-Jan-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Op grond van art. 7:658 BW is de werkgever die zijn zorgplicht niet is nagekomen aansprakelijk als zijn werknemer een beroepsziekte oploopt. Vaak zijn beroepsziekten multicausale aandoeningen, waardoor het causaal verband tussen blootstelling aan schadelijke werkomstandigheden en de aandoening niet eenduidig is. Onderzocht is in hoeverre het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid een oplossing biedt voor dit causaliteitsprobleem bij de aansprakelijkheid voor beroepsziekten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5284
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
verbeemen.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.