Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5286
Title: Vereisten voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen getoetst aan de maatschappelijke verwachtingen van het octrooirecht.
Authors: Jackman, W.R.
Keywords: octrooirecht
patent
inventiviteit
Problem Solution Approach
uitvinding
toegangseis
Issue Date: 14-Jan-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De maatschappelijke verwachtingen van het octrooisysteem zijn gericht op verrijking van de maatschappij met technische innovaties. Om voor octrooibescherming in aanmerking te komen stelt het huidig recht vooral eisen aan de technische inventiviteit van een uitvinding. Gezien de doelstellingen ligt een aanvullende eis van maatschappelijk nut voor de hand. De invoering van een criterium van maatschappelijk nut zou een aanpassing vergen van het Europees Octrooiverdrag en van artikel 27 van het TRIPS verdrag. Als minder vergaand alternatief kan het huidige vereiste van industriële toepasbaarheid ruimer worden geïnterpreteerd zodat het tevens een element van maatschappelijk nut omvat. Hierdoor kan onwenselijk strategisch octrooigedrag van bedrijven worden ingedamd. Door tevens het vereiste van inventiviteit minder zwaar te interpreteren, kan meer ruimte worden verschaft voor octrooibescherming van uitvindingen van cumulatieve aard en van uitvindingen die het resultaat zijn van routinematig onderzoek. De Windsurfing/Pozzoli toets voor inventiviteit ontwikkeld in de Engelse rechtspraak biedt geen beter alternatief voor de Problem Solution Approach van het Europees Octrooibureau.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5286
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jackman.pdf846.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.