Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5288
Title: Rechtsbescherming in de Omgevingswet
Authors: Bijlsma, M.
Keywords: rechtsbescherming
Omgevingswet
omgevingsvergunning
omgevingsrecht
Issue Date: 14-Jan-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In het onderzoek is nagegaan of de toetsversie van de Omgevingswet dezelfde rechtsbescherming biedt bij het verlenen van toestemming voor het verrichten van activiteiten als het huidige omgevingsrecht. Het onderzoek omvat de vergunningen en ontheffingen in de belangrijkste wetten van het milieu-, water- en natuurbeschermingsrecht. De aanvullende bepalingen op de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot rechtsbescherming in het huidige omgevingsrecht en in de Omgevingswet zijn met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking blijkt dat de toetsversie van de Omgevingswet de rechtsbescherming in het huidige omgevingsrecht, op een enkel punt na, verruimt. De rechtsbescherming wordt beperkt op het punt van de (verbrede) mogelijkheden voor het bevoegd gezag om in bepaalde situaties af te wijken van de voorgeschreven uitgebreide voorbereidingsprocedure. De Omgevingswet verruimt de bestaande rechtsbescherming onder meer op de punten van toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure en de inwerkingtreding van besluiten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5288
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bijlsma.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.