Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5289
Title: Partnergerelateerde werkloosheid en grondrechten; een rechtsvergelijkende studie in het licht van het EVRM
Authors: Huls, Ewoud
Keywords: rechtsvergelijking
micro-onderzoek
werkloosheidsuitkeringen
EVRM
Margen of Appreciation
verhuizingen
Issue Date: 14-Jan-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Een stel woont samen. Beide hebben een baan. De ene partner moet verhuizen voor diens werk en de andere neemt ontslag om mee te verhuizen. Moet de meeverhuizende partner dan een werkloosheidsuitkering krijgen? Deze thesis bevat oplossingen voor deze en daarmee samenhangende Partnergerelateerde Werkloosheidscases van E.U. en Raad van Europa lidstaten BelgiĆ«, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. EVRM en Unierecht beschermen ondermeer family life; het recht te huwen en een gezin te stichten; en eigendom. Sancties bij Partnergerelateerde Werkloosheid moeten daarom getoetst worden aan het EVRM en bij grensoverschrijdende verhuizingen (ook) aan het Unierecht, inclusief het Handvest voor de grondrechten. De nationale wetten kennen voor Partnergerelateerde Werkloosheid materieel vrijwel dezelfde open norm: de gerechtvaardigde causa. De invulling daarvan is grotendeels overgelaten aan rechters. In deze thesis is de relevante rechtspraak van het EHRM behandeld, alsmede hoe dit gerecht de Margin of Appreciation vaststelt. Verder is de relevante (sanctie)regelgeving en rechtspraak van de vier landen en de Unie besproken. In het slothoofdstuk is getoetst in hoeverre de vier landen bij Partnergerelateerde Werkloosheidsvraagstukken het EVRM naleven. Ook bevat het slothoofdstuk handreikingen voor toekomstige cases op basis van nationale jurisprudentie uit alle vier landen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5289
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
huls.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.