Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5290
Title: Schijn bedriegt!
Authors: Vuuren, E.B.T. van
Keywords: fraude
schijnconstructie
maatschappelijke schade
handhaving
Issue Date: 14-Jan-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De Directie Opsporing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt regelmatig geconfronteerd met allerlei frauduleuze schijnconstructies op het terrein van werk- en inkomen. Malafide ondernemingen met schijnconstructies ondermijnen de arbeidsmarkt in Nederland. Als seniorrechercheur van de Directie Opsporing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik hier met enige regelmaat mee te maken. Recentelijk ben ik belast geweest met de co√∂rdinatie van een strafrechtelijk onderzoek - genaamd Paradiso - waarbij sprake was van gefingeerde dienstverbanden. Een schijnconstructie waarbij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen middels listige trucs werd bewogen tot het verstrekken van uitkeringen aan personen die weliswaar waren opgenomen in de loonadministratie van de werkgever maar die feitelijk geen arbeid hadden verricht. Het gebruik van deze schijnconstructie leidde tot een grootschalige uitkeringsfraude. Deze schijnconstructie wordt nog te weinig onderkend. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een groot aantal maatregelen beschreven die erop gericht zijn werkgevers die de randen van de wet opzoeken, of daar overheen gaan, ook strafrechtelijk aan te pakken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5290
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vanvuuren.pdf950.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.