Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5291
Title: De privé-kopie binnen het auteursrecht: een heffing, verbod of op slot?
Authors: Verhoef, Henne
Keywords: auteursrecht
privé-kopie
internet
thuiskopieheffing
downloaden uit illegale bron
Digital Rights Management
Issue Date: 14-Jan-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In het kader van het toenemend gebruik van het internet bij de consumptie van auteursrechtelijk beschermde werken dient het Nederlandse auteursrecht met betrekking tot de privé-kopie beperking te worden herzien. De thuiskopieheffing zou moeten worden afgebouwd, gezien de toename van legaal online aanbod en technische beschermingsvoorzieningen, zoals bepaald in artikel 5 lid 5 en 5 lid 2 sub b van de Auteursrechtrichtlijn. Een downloadverbod zou een grote beperking van het recht op privacy van gebruikers betekenen. Ook voor de handhaving jegens tussenpersonen lijkt dergelijke regelgeving niet nodig. Technische voorzieningen (Digital Rights Management) lijkt het uitgelezen instrument om handhaving van auteursrecht op het internet te realiseren. Wel dient de Europese wetgever met harmoniserende regelgeving te komen, om te garanderen dat de consument in staat is binnen de persoonlijke levenssfeer vrijelijk over het auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen beschikken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5291
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
verhoef.pdf909.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.