Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5318
Title: Effectieve Kennisverwerving: de relatie tussen Voorkennis
Authors: Van Graas-Hofman, Regula
Keywords: kennisverwerving
voorkennis
testingeffect
retrieval induced facilitation
onderwijswetenschappen
Issue Date: 14-Jan-2014
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond: Een opdracht van het Hbo is het efficiënt aanbieden van een theoretische basis. Het testingeffect en Retrieval Induced Facilitation zouden hieraan kunnen bijdragen. Het testingeffect wil zeggen dat het toetsen van leerstof effectiever is voor het goed beantwoorden van vragen over de leerstof op een later toetsmoment dan het herhalen van de leerstof. Retrieval induced facilitation wil zeggen dat studiemateriaal dat niet eerder getoetst is geweest maar wel gerelateerd is aan eerder goed beantwoorde toetsvragen, leidt tot het vaker succesvol beantwoorden van vragen op een latere toets. Een belangrijke didactische factor is de mate van voorkennis van studenten. In onderzoeken naar het testingeffect en retrieval induced facilitation is de relatie met voorkennis onderbelicht gebleven. Doel: Nagaan of instructiemomenten waarin het testingeffect en retrieval induced facilitation besloten liggen, bijdragen aan effectieve kennisverwerving waarbij inzicht wordt gegeven in de relatie tussen voorkennis, het testingeffect en retrieval induced facilitation. Deelnemers, Procedure, Design: Op een Hbo opleiding voor Verpleegkunde hebben 102 voltijd tweedejaars studenten geparticipeerd in een onderzoek. Na een voorkennistoets zijn in extra onderwijsmomenten vragen beantwoord en stellingen bestudeerd. De eindtoets aan het einde van de onderwijsperiode bestond uit vijf soorten items die op een bepaalde wijze gerelateerd waren aan de inhoud van de extra onderwijsmomenten: eerder getoetst als vraag, eerder bestudeerd als stelling, nieuwe vragen met een relatie tot eerdere vragen of stellingen en nieuwe stellingen zonder relatie tot eerdere vragen of stellingen. Resultaten: Er is geen significant verschil gevonden tussen de eerder getoetste en eerder bestudeerde items. Dit gold ook voor het verschil tussen eerder getoetste en niet eerder getoetste items. De mate van aanwezig zijn bij de initiële toetsen bleek geen voorspeller te zijn voor het goed beantwoorden van eerder getoetste items van de eindtoets maar de mate van succesvol beantwoorden van de initiële toetsvragen wel. Binnen de groep gerelateerde items van de eindtoets zijn de toetsitems die gerelateerd waren aan de initiële toetsvragen vaker succesvol beantwoord dan de toetsitems die gerelateerd waren aan de stellingen uit de extra onderwijsmomenten. Tenslotte bleek voorkennis geen voorspeller te zijn van de uitkomsten van eerder getoetste, eerder bestudeerde en gerelateerde items van de eindtoets. Conclusie: In een reële onderwijsomgeving is het testingeffect niet aangetoond maar retrieval induced facilitation wel. Het testingeffect werd mogelijk gemaskeerd door de toetsvorm van de echte toets, het niet identiek zijn van de initiële- en echte toetsvragen, onvoldoende inspanning van de studenten om de initiële toetsvragen goed te beantwoorden en het memoriseren van de aangeboden stellingen. Voorkennis bleek geen effect te hebben op het testingeffect en retrieval induced facilitation. De beperkte aansluiting tussen voorkennis en de nieuwe leerstof is hier mogelijk debet aan. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het testingeffect niet zomaar in de onderwijspraktijk te vinden is en beïnvloed wordt door veel factoren. Vervolgonderzoek is nodig om deze factoren in kaart te brengen zodat de uitkomsten hiervan meegenomen kunnen worden bij het verhogen van de effectiviteit van kennisverwerving.
Description: Description: Van Graas-Hofman, R. (2014). Effectieve Kennisverwerving: de relatie tussen Voorkennis, het Testingeffect en Retrieval Induced Facilitation. January, 14, 2014, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/5318
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWRvanGraas-Hofman-14012014.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.