Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5323
Title: De associatie tussen gewichtsstatus en de prestaties op executief functioneren en schoolprestaties van leerlingen uit groep 8 van het Nederlandse Basisonderwijs
Authors: Duits, Wies
Keywords: Onderwijswetenschappen
gewichtsstatus
schoolprestaties,
executief functioneren
kinderen
Nederland
onderwijswetenschappen
BMI
Issue Date: 4-Feb-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Overgewicht en obesitas zijn in Nederland een toenemend probleem. De gevolgen van overgewicht en obesitas op de cognitieve prestaties zijn diverse malen onderzocht. Verschillende onderzoeken vonden een negatieve associatie tussen gewichtsstatus en de cognitieve prestaties en tussen gewichtsstatus en schoolprestaties bij volwassenen en adolescenten. Bij kinderen van 9 tot 12 jaar uit het basisonderwijs is hier weinig onderzoek naar gedaan. Deze observationele pilotstudie had als doel de associatie tussen de gewichtsstatus en BMI enerzijds en schoolprestaties en prestaties op executief functioneren anderzijds, bij kinderen in groep 8 van het Nederlandse basisonderwijs te onderzoeken. De prestaties op executief functioneren werden gemeten in aandacht, werkgeheugen en taak-switchen. Op elk van de in totaal 15 scholen is een afnamedag geweest waarop metingen, vragenlijsten en tests zijn gemaakt. Na het uitsluiten van irrelevante data, bestond de groep uit 210 participanten; 93 jongens en 117 meisjes. De participanten zijn gemeten en gewogen. Met de spatial cueing computertaak is aandacht gemeten. De plusminus taak was voor het meten van taak-switchen en de 2-back taak voor het meten van werkgeheugen. De schoolprestaties zijn gemeten door middel van de Eindtoets Basisonderwijs. Met een regressieanalyse is de associatie tussen BMI en het resultaat op schoolprestaties, werkgeheugen, taak-switchen en aandacht onderzocht, waarbij sociaaleconomische status, absentie, ontbijtgebruik, zelfvertrouwen en stemming zijn meegenomen als covariaten. Dit leverde geen significante resultaten op. Door middel van een variantieanalyse zijn de groepsverschillen tussen ondergewicht, normaal gewicht en overgewicht enerzijds en schoolprestaties, werkgeheugen, taak-switchen en aandacht anderzijds onderzocht. Hierbij is eveneens gecorrigeerd voor de covariaten. Geen van de onderzochte associaties bleek significant. Uit de analyses bleek een significante negatieve rol voor sociaaleconomische status in bijna alle gevallen. In de praktijk kan dit een andere aanpak van het onderwijs aan kinderen met een lage sociaaleconomische status betekenen. Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen waaronder het beperkte aantal participanten, de tests en de afnamesetting. In vervolgonderzoek zullen deze beperkingen zoveel mogelijk ondervangen moeten worden.
Description: Duits, W. (2014). De associatie tussen gewichtsstatus en de prestaties op executief functioneren en schoolprestaties van leerlingen uit groep 8 van het Nederlandse Basisonderwijs. Februari, 04, 2014, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5323
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWWDuits-04022014.pdf233.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.