Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5326
Title: Wetgeving als Bedrijfsregel in IT Architectuur
Authors: Loog, Jac
Keywords: Business Vocabulary
Referentiearchitectuur
Huurbeëindiging
CORA
VERA
Issue Date: 18-Feb-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De probleemstelling van deze scriptie is: 'In hoeverre zijn de concepten, relaties en bedrijfsregels die af te leiden zijn uit verplicht van toepassing zijnde regelgeving op te nemen in een referentiearchitectuur en in hoeverre is een reeds ontwikkelde referentiearchitectuur in overeenstemming met deze afleidingen?' De aanname daarbij is dat een Business Vocabulary gebruikt kan worden voor die opname. Naast de definiëring van de gehanteerde begrippen is binnen de theorie over Business Rule Management en de theorie over Architectuur onderzocht of een Business Vocabulary daadwerkelijk CRB's (concepten, relaties en bedrijfsregels) dient te bevatten: dit blijkt zo te zijn. Om te onderzoeken of een referentiearchitectuur daadwerkelijk uit wetgeving afgeleide CRB's bevat, is een gebied van wetgeving geselecteerd waarvoor reeds een referentiearchitectuur bestaat. Geselecteerd is wetgeving over het beëindigen van huur, waaraan woningcorporaties zijn onderworpen. Deze wetgeving is omgezet naar CRB's, conform de uitgangspunten van de 'Ampersand Approach'. Vervolgens is de bestaande referentiearchitectuur voor de woningcorporatiesector, CORA en VERA, vergeleken met wat uit genoemde wetgeving is afgeleid aan CRB's. Onderzocht is of de afgeleide CRB's aanwezig zijn in de referentiearchitectuur en of de definities vergelijkbaar zijn. Uit deze vergelijking blijkt dat er nauwelijks overeenstemming is tussen de gevonden CRB's en de onderzochte referentiearchitectuur.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5326
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20140211_Loog.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.