Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5392
Title: De mismatch in een rechtvaardige conformance checking
Authors: Heijink, Gerben
Keywords: Business Process Management
Process Mining
Conformance Checking
Business Process Modeling
Event Log
Issue Date: 18-Jun-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek betreft Conformance Checking, waarbij het verschil wordt vastgesteld tussen een prescriptief procesmodel, gemaakt door mensen ten behoeve van de inrichting van een Case Management Systeem, en het descriptief procesmodel, dat (later) uit de eventlog van dat Case Management Systeem kan worden afgeleid. Het opzetten van dit onderzoek naar Conformance Checking heeft als belangrijke inzichten opgeleverd: 1) Rechtvaardig vergelijken vereist dat procesmodellen op gelijke en gelijkwaardige wijze worden weergegeven. 2) Er moet nauwkeurig zijn gedefinieerd wat wordt verstaan onder één mismatch. 3) Een goed gestructureerde aanpak voor Conformance Checking ontbrak. Zo'n aanpak is in het onderzoek ontwikkeld, en deze heeft een goede ondersteuning geboden bij de uitvoering van het onderzoek. De belangrijkste conclusies van het uitgevoerde onderzoek zijn: 1) 95% van de mismatches blijkt gerelateerd te zijn aan een verbinding tussen twee componenten in het model. 2) 98% van de mismatches is te relateren aan werkstroompatronen 'Keuze' en 'Loop'. 3) Een nieuw type activiteit is te onderkennen: de 'cross-cutting activiteit', die aan ongeveer 30% van de mismatches bleek te zijn gerelateerd. Het onderzoek doet aanbevelingen voor procesmodelleurs die prescriptieve procesmodellen maken voor de inrichting van Case Management Systemen, en aanbevelingen voor toekomstige onderzoekers op het gebied van conformance checking.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5392
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20140617_Heijink.pdf5.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.