Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5394
Title: Het modelleren van een werklast in gevirtualiseerde omgevingen
Authors: Cuijpers, Leon
Keywords: benchmark
model
virtualisatie
performance
Linux
Issue Date: 19-Jun-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van het onderzoek is de werklast te modelleren van disk-intensieve applicaties in verschillende omgevingen waarbij wel of geen virtualisatie wordt toegepast, en aan de hand daarvan uitspraken te doen over de invloed van virtualisatie op de performance van de applicatie. De werklast is gemodelleerd als een wachtrijmodel dat ook de systeemcomponenten CPU, memory, disk en netwerk bevat. Afhankelijk van het type werklast vormt een van deze componenten een bottleneck wanneer de belasting van het systeem wordt verhoogd. Het model legt kwalitatieve relaties vast tussen de user load (onafhankelijke parameter) enerzijds en de throughput en responstijd anderzijds (afhankelijke parameters). Deze relaties worden gekenmerkt door een onverzadigd en een verzadigd gebied en een tussenliggend punt waarbij de user load optimaal is. In een case study is in een typische datacenter-setting een disk-intensieve benchmark uitgevoerd in een fysieke Linux-omgeving en in twee virtuele Linux-omgevingen (container en VMware hypervisor). Tijdens de benchmarks zijn bij variĆ«rende user load de throughput en responstijden gemeten en zijn tevens systeemparameters gemeten. De werklast is in elke omgeving gemodelleerd, waarbij de gemeten parameters gebruikt zijn om het model te fitten. Via analyse en simulatie is ook een kwantitatieve beschouwing van de benchmarkresultaten gegeven.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5394
Appears in Collections:MSc Computer Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20140617_Cuijpers.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.