Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5395
Title: Seksueel Ontremd Gedrag en Comorbide Gedragsstoornissen bij Dementie
Other Titles: Sexual Disinhibited Behavior and Comorbid Behavioral Disorders in Dementia
Authors: Veur, Marjukka van der
Keywords: gedragsproblemen
dementie
seksueel ontremd gedrag
Issue Date: 3-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De afgelopen jaren is er veelvuldig onderzoek gedaan naar gedragsproblemen bij dementie. Toch is er nog maar weinig bekend over seksueel ontremd gedrag bij dementerenden. Over het algemeen wordt seksueel ontremd gedrag bij dementie ingedeeld als één van de symptomen van de gedragsstoornis ontremd gedrag. Deze veronderstelde samenhang is echter nooit wetenschappelijk onderzocht. Huidig onderzoek richtte zich mede daarom op de samenhang tussen seksueel ontremd gedrag en comorbide gedragsproblemen bij dementerenden. Onderzocht werd of seksueel ontremd gedrag exclusief samenhing met ontremd gedrag, of het gedrag mogelijk ingepast kon worden in een subsyndromale benadering van dementie en of er samenhangen bestonden met externaliserend en internaliserend probleemgedrag.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5395
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Veur_vander.pdf11.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.