Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5397
Title: Werkzaamheid van cliëntgerichte Speltherapie bij Kinderen met internaliserende Problematiek: Affect als Mediator
Other Titles: Effectiveness of Child-Centered Play Therapy on Children with internalizing Problems: the mediating Role of Affect
Authors: Schuwer, Marjolein
Keywords: child-centered play therapy
CCPT
internalizing problems
repeated measures
Issue Date: 3-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Cliëntgerichte speltherapie wordt al sinds 1947 toegepast in de psychotherapeutische behandeling van kinderen. De werkzaamheid van deze therapievorm is in vele onderzoeken in verschillende populaties aangetoond. Een relatief weinig onderzochte populatie is de groep kinderen met internaliserende problematiek. Juist voor deze kinderen is behandeling met een adequate, effectieve therapie van groot belang. Onbehandelde internaliserende klachten in de kindertijd leiden vaak tot angststoornissen en depressie op volwassen leeftijd. Belangrijk is te onderzoeken of, en langs welke weg, deze therapievorm effectief is bij de behandeling van deze kinderen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5397
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Schuwer_2013.pdf16.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.