Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5398
Title: Het Bystander-effect en de Invloed van Self-efficacy bij Omstanders in Pestsituaties
Other Titles: Bystander-effect and the Influence of Self-efficacy among Bullying Bystanders
Authors: Noordink-Mulder, Anke
Keywords: Pesten
bystander-effect
pluralistic ignorance
audience inhibition
diffusion of responsibility
self-efficacy
Issue Date: 3-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Pesten komt veel voor en kan ernstige gevolgen hebben. Omstanders spelen een belangrijke rol bij het in stand houden of terugdringen van pesten. Inzicht in omstandergedrag in pestsituaties is belangrijk om interventies te kunnen ontwikkelen die zich op hen richten. Omstanders zijn met behulp van de Participant Role Questionnaire (PRQ) te verdelen in drie groepen (o.m. Salmivalli, 1999): bekrachtigers (pestgedrag bekrachtigen door te lachen, aan te zetten tot pesten of gewoon door publiek te zijn), buitenstaanders (zij doen niet mee met het pesten, maar zien het aan en keuren het stilzwijgend goed) en ten slotte verdedigers (zij komen op voor de gepeste en proberen het pesten te stoppen).
URI: http://hdl.handle.net/1820/5398
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Noordink_2013.pdf18.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.