Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5400
Title: Validatie van een idiografische hechtingslijst voor volwassenen in relatie tot ZKM-affecten
Other Titles: Validation of an idiographic attachment list for adults in relation to SCM-affects
Authors: Boogaard, Mieke van den – van Grinsven
Keywords: hechtingstheorie
hechtingsstijl
affecten
ZKM
Issue Date: 3-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Bowlby is de grondlegger van de hechtingstheorie. Samen met Ainsworth heeft hij veel onderzoek gedaan naar hechting bij kinderen. Hechtingsrelaties die in de kinderjaren zijn opgebouwd zijn vaak van grote betekenis in de volwassenheid. Hierdoor is hechting bij volwassenen ook steeds meer onderwerp van onderzoek geworden. Bartholomew en Horowitz (1991) ontwikkelden een nieuw model van vier hechtingsstijlen voor volwassenen, gebaseerd op de twee werkmodellen van Bowlby (het model van het zelf en het model van de ander). De waarderingstheorie van Hermans, die als basis dient voor de Zelf Konfrontatie Methode (ZKM), en de hechtingstheorie hebben dezelfde twee uitgangspunten: Z(elf) en A(nder).
URI: http://hdl.handle.net/1820/5400
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Boogaard_van_den.pdf37.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.