Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5402
Title: Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten
Other Titles: Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety
Authors: Stokvis, Stephan
Keywords: cognitive bias modification
interpretation bias
test anxiety
experimental field study
control group
Issue Date: 4-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Mensen met faalangst worden belemmerd in hun functioneren als zij een prestatie moeten leveren. Zij ervaren stress en angst bij het maken van een tentamen. Eén van de in standhoudende processen bij faalangst is negatieve interpretatiebias. Uit onderzoek is gebleken dat negatieve interpretatiebias succesvol kan worden bijgesteld met een Cognitieve Bias Modificatietraining voor Interpretatiebias (CBM-I). De vraag is welke effecten de CBM-I heeft op faalangst, tentamenbeleving en prestatie in een praktijksituatie. Doel van dit onderzoek is na te gaan of cognitieve biasmodificatie van interpretatiebias leidt tot een afname van de ervaren faalangst en tot een betere prestatie bij het maken van een echt tentamen door studenten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5402
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Stokvis_2013.pdf16.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.