Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5404
Title: Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer
Other Titles: Stigmatisation of Persons with Cancer: the Role of Mindfulness of the Perceiver
Authors: Kuiken-Meindertsma, Corja
Keywords: stigmatization
cancer
mindfulness
personal responsibility
severity
Issue Date: 4-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Stigmatisering ten gevolge van kanker kan, naast het ziek-zijn en de behandeling van kanker, een belangrijke extra stressfactor zijn in het leven van kanker patiënten. Deze patiënten worden vaak geconfronteerd met stigmatisering door hun sociale omgeving. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in welke aspecten bij stigmatisering van keelkankerpatiënten een rol spelen, gezien vanuit de waarnemer, ten einde stigma reducerende interventies te ontwikkelen en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten te verbeteren. Specifiek wordt gekeken naar effecten van persoonlijke verantwoordelijkheid voor het ontstaan en van ernst van de keelkanker bij stigmatisering naar deze personen en de rol van mindfulness.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5404
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Kuiken_2013.pdf18.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.