Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5406
Title: De Invloed van Taakeisen, Ontplooiingskansen en Intrinsieke Arbeidsoriëntatie op Bevlogenheid van Tijdelijke Werknemers
Other Titles: The Influence of Job Demands, Development Opportunities and Intrinsic Work Orientation on Work Engagement of Temporary Employees.
Authors: Meijer, Lenneke
Keywords: Bevlogenheid
Tijdelijke werknemers
JDR-model
Werkdruk
Emotionele Belasting
Ontplooiingskansen
Intrinsieke Arbeidsoriëntatie
Issue Date: 4-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het is voor een tijdelijke werknemer belangrijk om plezier en voldoening in het werk te hebben. Naast het hebben van plezier in het werk is een bevlogen (tijdelijke) werknemer ook een aanwinst voor het bedrijf, omdat zij hun bevlogenheid kunnen overdragen aan anderen in hun sociale omgeving (Bakker & Demerouti, 2009), ze meer reserves hebben om met lastige situaties om te gaan en ze een betere gezondheid hebben en beter presteren op het werk. Het doel van deze studie is om te kijken of emotionele belasting en werkdruk een relatie hebben met bevlogenheid bij tijdelijke werknemers en of deze relatie beïnvloed wordt door het hebben van ontplooiingskansen op het werk en het hebben van intrinsieke arbeidsoriëntatie. Hierbij wordt het Job Demands Resources model (dat ontwikkeld is door Bakker, Schaufeli en Demerouti (1999)) gehanteerd als theoretisch raamwerk.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5406
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Meijer_2014.pdf25.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.