Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5407
Title: Angstige Moeder, Angstig Kind? De Modererende Invloed van Maternale Zelfwaardering en Sociale Steun
Other Titles: Anxious Mother, Anxious Child? The Moderating Influence of Maternal Self-Esteem and Social Support
Authors: Raateland-Eshuis, Yvonne
Keywords: angst
Jonge Kind
Zelfwaardering
Sociale Steun
Preventieve Interventies
Infant Mental Health
Issue Date: 4-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Angststoornissen ontstaan vroeg in het ontwikkelingsverloop, hebben een hoge prevalentie bij kinderen en veroorzaken ernstige verstoringen in uiteenlopende levensgebieden. Onderzoek naar angst bij het zeer jonge kind (2-5 jaar) is onderbelicht. Vanuit de literatuur wordt de samenhang tussen angst bij moeder en het kind aangetoond, maar is onderzoek naar mechanismen binnen dit interactieproces schaars. Het eerste doel is een samenhang aan te tonen tussen angst bij moeder en het angstniveau van het kind. Het aantonen van de modererende invloed van maternale zelfwaardering en het zoeken van sociale steun op deze samenhang is het tweede doel. De theorie van de Infant Mental Health (IMH) is als uitgangspunt genomen. Deze beoogt via het versterken van de ouder-kindrelatie, de optimale ontwikkeling van het kind te bevorderen. Dit onderzoek doet een poging bij te dragen aan de signalering van angst en inzicht in de etiologie van angsten bij het jonge kind binnen de moeder-kindrelatie. Dit kan als ingang dienen tot het optimaliseren van preventieve interventies
URI: http://hdl.handle.net/1820/5407
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Raateland_2013.pdf15.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.