Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5409
Title: De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit
Other Titles: The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility
Authors: Kooy, Jos
Keywords: Acceptance and Commitment Therapy
angst
kinderen
cognitieve fusie
experiëntiële vermijding
gedragsineffectiviteit
Issue Date: 4-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Angststoornissen behoren tot de meest voorkomende psychische stoornissen onder kinderen en hebben een zeer negatieve invloed op hun leven. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is mogelijk een geschikte interventiemethode voor kinderen met angst. Het belangrijkste concept waar ACT op ingrijpt, is psychologische inflexibiliteit. Het doel van dit onderzoek was om een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de geschiktheid van ACT als preventieve en behandelinterventie voor kinderen met angst(stoornissen) door het onderzoeken van de samenhang tussen angst en psychologische inflexibiliteit. Daarnaast is nagegaan of de theoretisch veronderstelde factoren die tezamen het begrip psychologische inflexibiliteit vormen (cognitieve fusie, experiëntiële vermijding en gedragsineffectiviteit) te onderscheiden waren en hoe angst zich tot de verschillende factoren verhield.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5409
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Kooy_2013.pdf15.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.