Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5411
Title: De Modererende Rol van Waargenomen Controle en Afleiding zoeken via Online Entertainment in de Relatie tussen Alledaagse Stress en Depressieve Symptomen
Other Titles: The Moderating Role of Perceived Control and Seeking Distraction through Online Entertainment in the Relation between Daily Stress and Depressive Symptoms
Authors: Mulder, Jennifer
Keywords: alledaagse stress
dagelijkse stress
waargenomen controle
afleiding zoeken
online entertainment
depressieve symptomen
Issue Date: 4-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Depressieve episodes worden vaak voorafgegaan door stressvolle levensgebeurtenissen (Hammen, 2005). In recente jaren is er meer wetenschappelijke aandacht gekomen voor de relatie tussen alledaagse stress en milde depressieve symptomen. Het negatieve effect van stress op de psychische gezondheid wordt beïnvloed door twee processen, namelijk cognitive appraisal en coping (Folkman, Lazarus, Dunkel –Schetter, DeLongis, & Gruen, 1986). Zo spelen respectievelijk waargenomen controle en afleiding zoeken via online entertainment een rol bij depressie na stressvolle gebeurtenissen (Grote, Bledsoe, Larkin, Lemay, & Brown, 2007; Morgan & Cotton, 2003). Uit de literatuur komt echter nog geen duidelijk beeld naar voren of afleiding zoeken via online entertainment een effectieve mood management strategie is bij stress (Leung, 2007) of dat het een vorm van escapisme is dat bijdraagt aan depressie (Morgan & Cotton, 2003). Omdat milde depressieve klachten voorspellers zijn van een klinische depressie (Cuijpers & Smit, 2004), wil de huidige studie inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij depressieve symptomen, in het belang van preventieve interventies.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5411
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Mulder_2013.pdf42.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.